ברכת חג השבועות

ברכת חג השבועות

 

אוהד דנוס, יו"ר הלשכה

וחברי ועד ה לשכה

 

 

 

ברכה