הזמנה וקול קורא להשתתפות בסמינר חוקרים

אוניברסיטת תל-אביב - מרכז העיר

 

מזמינה את החברים להשתתפות בסמינר חוקרים 

 

הסימנר הראשון יתקיים ביום ראשון, 17.5.2015

 

הסימינר השני יתקיים ביום ראשון, 14.6.2015

 

 

מותנה בהרשמה מראש בהתאם לפרוספקט

 

פרוספקט