ועדה מקומית זמורה - הזמנת תיקי בניין וקבלת מידע

 

בתגובה למכתבו של דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון,

מהנדס וועדת זמורה מסר כי הנושא יטופל והשירות לציבור השמאים ישופר.   

 

 מכתבו של דני מור