ברכת חג שמח - יו"ר הלשכה וחברי הועד

 

 

חברות וחב רים יקרים,

 

ברכת חג שמח

 

אוהד דנוס, יו"ר הלשכה

וחברי וועד הלשכה

 

 

ברכה