מאגר ספקים בנושא שמאי מקרקעין לצורך שיערוך נכסי הנדל"ן של חברת נמלי ישראל עבור הדו"ח הכספי

הצטרפות לרשימת מציעים לבצוע שנתי של הערכת שווי הזכויות של החברה

בנכסי המקרקעין המניבים שברשותה, בתחומי הנמלים: חיפה, אשדוד ואילת

 

לפרטים לחץ כאן....

http://www.israports.co.il/PortsDevelop/tender/notices/Pages/shamaIMEKARKEIN.aspx  

 

כתבות להגשת מועמדויות היא

 

גדי הילל

03-5657061

gadh@israports.co.il

  

או

גיא שטיינברג

03-5657959

guyst@israports.co.il