ועדה מקומית מגדל העמק- סגורה לרגל השתלמות העובדים

 הועדה תהיה סגורה בתאריכים 10.2.15 - 1.2.15

 

לרגל השתלמות העובדים