תשריט בית משותף - שרות משרד המשפטים

 

 

חברות וחברים,

 

משרד המשפטים, החל בשרות חדש

 

הזמנת תשריט בית משותף וקבלתו במייל 

 

 

 http://index.justice.gov.il/Units/LandRegistration/News/Pages/07122014.aspx