כנס שמאים אילת - תכנית מקצועית 2014

 

 

 

 
חברות וחברים יקרים, 
 
מובא להלן קישור לתכנית המקצועית והאמנותית של הכנס השנתי : 
 
 
תכנית מקצועית : 
 
 
 
תכנית אמנותית 
 
 
 

 

לינק לרישום הכנס

 

http://web03.agency2000.co.il/AgencyEvents/client