ברכת שנה טובה

 

 

ברכת שנה טובה

 

יו"ר הלשכה, אוהד דנוס

וחברי הועד

 

 

ברכה