תרומתו של פרופ' אהרון נמדר ללשכה

 

וחברי לשכה יקרים,

 

להלן פירוט תרומתו הנדיבה של פרופ' אהרון נמדר לספריית הלשכה, לשימושכם:  

התחדשות עירונית, פינוי בינוי, עיבוי בניה , תמ"א 38

 

יזמות נדלן – עסקאות והסכמי יזמים

 

פינוי ובינוי - היבטי תכנון, זכויות הקניין, היבטי המיסוי ופגיעה במקרקעין

מס שבח מקרקעין – הפטור לדירות מגורים

 

הפקעות מקרקעין- כולל תיקון מס' 3 לפקודת הקרקעות

 

היטל השבחה כולל תיקון 84 לחוק התכנון והבניה, מערכת המס בעסקאות נדלן, מס שבח, מע"מ, היטל השבחה

 

מס הכנסה (יסודות עיקריים)

 

מס הכנסה מס חברות מס ריווחי הון

 

מס שבח מקרקעין- כולל תיקון מס' 72 לחוק מיסוי מקרקעין . בסיס המס

 

מס שבח מקרקעין כולל תיקון 72 לחוק מיסוי מקרקעין חישוב המס ותשלומיו

 

מס שבח מקרקעין כולל תיקון 72 לחוק מיסוי מקרקעין הפטור לדירת מגורים

 

מס שבח מקרקעין תיקון 72 לחוק מיסוי מקרקעין – פטורים אחרים

 

מס ערך מוסף כולל תיקון 42 לחוק מס ערך מוסף – חלק א

 

מס ערך מוסף כולל תיקון 42 לחוק מס ערך מוסף- חלק ב


כל הכרכים הינם המעודכנים ביותר,
כמו כן, רצ"ב לעיונכם מכתב התודה שנשלח אליו היום.

מכתב תודה
בברכה,
אוהד דנוס - יו"ר הלשכה