תנחומי הלשכה

 

 


לשכת שמאי המקרקעין, מרכינה ראשה יחד עם כל אזרחי המדינה,

נוכח הרצח השפל של שלושת הנערים הצעירים

 

 נפתלי, גיל-עד ואייל

 

ע"י מרצחים בני עוולה מהחמאס, מצפון לעיר חברון.

 

נחזק וננחם את בני משפחתם בעת הקשה הזו.

 

 

השם יקום דמם.