התבססות על טבלאות שומה - רשות מקרקעי ישראל

פניית אוהד דנוס, יו"ר הלשכה

 

לאוהד עיני , שמאי מקרקעין, מנהל אגף בכיר שמאות מקרקעין, רשות מקרקעי ישראל

 

 

מכתב יו"ר הלשכה

 

 

תשובת רשות מקרקעי ישראל