עיון בתיקי בניין - עיריית בת-ים

החל מיום 4.5.2014 עיון בתיקי בניין,

או דרישה לקבלת חומר מהארכיב

 

פרסום