הנחיה מיום 14.5.2014 לנושא שמאויות ללקוחות בנק לאומי לישראל

מכתבו של אוהד דנוס, יו"ר הלשכה

 

לגב' דקלה מנידור, מערך המשכנתאות, בנק לאומי בע"מ

 

 

מכתב פניה