בדיקות טרום רכישה

אומיד - עודד סולימני, סגן יו"ר הלשכה,

יו"ר הועדה לענייני צעירים, בלשכה

 

בפנייה לחברי הלשכה בנושא: בדיקות טרום רכישה

 

מכתב פנייה