ברכה לרגל חג הנביא שועייב

 

 

ברכה לחברינו בני העדה הדרוזית

 

מאוהד דנוס, יו"ר הלשכה

וחברי הועד

 

ברכה