מוסדות וועדות הלשכה

ועד הלשכה בישיבתו היום, יום ראשון, 6.4.2012

 

אישר את החברים במוסדות וועדות הלשכה. 

 

 

מוסדות הלשכה