הערות לתזכיר חוק התכנון והבניה (תיקון מס 103), התשע"ד - 2014

 

 

הערות הלשכה ע"י אוהד דנוס, יו"ר הלשכה

 

למשרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה 

 

הערות לתזכיר