מסירת מידע בארכיב רישוי בניה - עיריית ירושלים

פניית החבר דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון ללשכה

 

לעיריית ירושלים, לנושא מסירת מידע בארכיב רישוי בניה

 

תשובת מר יואל שבת, הממונה על רישוי הבניה

 

 

מכתב