חוות דעת בעניין תעריפי שומות מקרקעין למטרת משכנתא "זכאים"

 

 

חברות וחברים יקרים,

 

בהתאם להחלטת וועד הלשכה, הוזמנה חוות דעת מקדימה בנושא הגשת עתירה כנגד משהב"ש,

בעניין תעריפי שכר הטרחה לשמאים, בשומות הנערכות לזכאים.

 

חוות הדעת מועברת להלן לעיונכם.

 

לקראת הדיון בוועד הלשכה בנושא ביום ב', ה- 13.1.14, מי שמעוניין להעיר או להגיב,

מוזמן לשלוח תגובתו ללשכה.

 

 

בברכה,

אוהד דנוס

יו"ר הלשכה

 

 

 

 

 

חוות הדעת