קבלת מידע עסקאות נדל"ן לשמאי מקרקעין

במענה לפניית  החבר דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון בלשכה

 

לגב' אורנית קלרו, שמאית מקרקעין (רו"ח) (עו"ד)

מנהלת תחום בכירה, בנציבות מס הכנסה תל-אביב

 

לנושא: קבלת מידע עסקאות נדל"ן לשמאי מקרקעין

 

 

 

 

מכתב