תזכיר חוק מקרקעי ישראל (השגה על שומות מקרקעין) 2013

מכתבו של אוהד דנוס, יו"ר הלשכה

 

למשרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה

 

 

מכתב