ביטוח לאומי - חברות הצינור

הביטוח הלאומי קיבל את עמדת ארגון להב

 

לנושא חברות הצינור

 

 

מכתב