ברכות לחג הקורבן

ברכת יו"ר הלשכה, אוהד דנוס

וחברי ועד הלשכה

 

לרגל חג אלאדחא " חג הקורבן"

 

ברכה