הגשת מועמדות למינוי כנציגי לשכה בוועדה המייעצת לשר המשפטים - תיקון 84