עריכת שומות חקלאיות - הבהרה

חברי/ות הלשכה

 

לאור פניתו של חבר לשכה

 

להלן הבהרות לנושא שומות חקלאיות

 

מכתבו של אוהד דנוס, יו"ר הלשכה

 

 

 

מכתב הבהרה