קוד אתי לחברי הלשכה 2013 - התיחסות

הזמנה להתייחסות החברים

 

עד ליום 15.8.2013

 

יש להעביר התיחסות למזכירות הלשכה במייל

 

מכתב פניה לחברים

 

 

קוד אתי טיוטה