השתלמות אומדן נזקים בחקלאות

אומדן נזקים בחקלאות

 

בימי ד' בשבוע, החל ממועד 17.7.2013 בין השעות 15:30-19:30

 

28 מפגשים כולל סיורים

 

המועד האחרון לרישום הינו 1.7.2013

 

יש למלא טופס התחייבות, ולשלוח למזכירות הלשכה, כולל התשלום (טופס התחייבות ללא תשלום לא יהווה רישום)

 

 פרוספקט

 

סילבוס