השתלמות תעודה - חוות דעת מומחה - ושמאות חקלאית

השתלמות בעריכת חוות דעת מומחה

 

השתלמות בשמאות חקלאית

 

 

 

החברים המעונינים מתבקשים למלא הטופס, ולשלוח למזכירות הלשכה

 

עד ליום 16.6.2013

 

 

מכתב כוונה