תעריפי שומות מקרקעין למטרת משכנתא

פניית אוהד דנוס, יו"ר הלשכה

 

לחה"כ אורי אריאל , שר הבינוי והשיכון

 

לנושא תעריפי שומות מקרקעין למטרות משכנתא

 

בצרוף מכתבו של מר טל אלדרוטי, מנהל אגף שומת מקרקעין המשרד המשפטים, והשמאי הממשלתי הראשי

 

 

 

מכתב יו"ר הלשכה

 

 

מכתב השמאי הממשלתי הראשי