עיריית רמת-גן תמורות ושיפורים בדרכי מסירת פרטים

 תשובת מהנדס העיר רמת-גן, אדריכל חיים כהן  

 לפניית החבר דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון בלשכה

 

 

מכתב