שיעור המימון בהלוואות לדיור

 

 

לכבוד לשכת שמאי מקרקעין בישראל,

לאחרונה קיבלנו פניה משמאי, בנושא הסדרת שיעור המימון להלוואות לדיור ע"י הפיקוח על הבנקים.

לאור כלליות הנושא, מצאנו לנכון לשלוח אליכם העתק מתשובתנו.

 

 

 

מכתב