החלפת נציג התאחדות בוני הארץ הוועדה המייעצת לעניין קביעת רשימת השמאים המכריעים

התאחדות בוני הארץ

 

מכתב פניה לעו"ד שרית דנה, יו"ר מועצת השמאים

 

מכתב