החלפת נציג התאחדות בוני הארץ הוועדה המייעצת לעניין קביעת רשימת השמאים המכריעים