עיון וצילום תכניות ומסירת מידע תכנוני

עיון וצילום תכניות הגשה מאושרות והיתרי בניה בתיקי בניין

 

עיריית אריאל

 

ועדה מקומית זמורה

 

פנייתו של החבר דני מור, יו"ר ועדת רשויות

 

אריאל

 

זמורה