תקנות רישום בתים משותפים ינואר 2012 השפעות על שומות הנכסים

חברי/ות הלשכה

 

תשומת ליבכם להערות חדשות יחסית שחלקן תוצאה של תקנות רישום בתים משותפים אשר נכנסו לתוקף ב- 1.1.2012, רצ"ב.

ההסברים באדיבות עו"ד רועי בר.

 

רשמת המקרקעין לא הסכימה לחייב את הועדות המקומיות לחתום על תשריטי הבתים המשותפים טרם רישומם (ראו סעיף 54- "או תשריט אחר"..).

עם זאת, יהיה רשום בפנקס הבתים המשותפים שהועדה המקומית לא בדקה את התשריטים וזו תהיה אזהרה לאפשרות כי קימת אי התאמה להיתרים (המשך סעיף 54).

 

גם לאור זאת, קיימות ועדות רבות שרושמות הערה לפי תקנה 27 , לפיה הועדה מודיעה כי יש לשים לב ליעודים והשימושים שנקבעו בהיתרי הבניה וכי היא דורשת לבקר את תשריט הבית המשותף טרם רישומו.

 

כמו כן, ועדות החלו לרשום הערות לפי תקנה 29- בעת שמתגלה שוני בין הקיים בפועל להיתר הבניה.

 

אגב, בנסח רק כתוב שרשומה הערה לפי התקנה. אין ברירה אלא להוציא את התיק כולל השטר והתשריטים כדי לדעת מה כתוב שם...

 

להבנתי, יש ללמוד את ההשלכות של הנושא הרישומי על השומות ולהפנות תשומת ליבם של השמאים לנושא.

 

עו"ד בר כותב מאמר בנושא שצפוי להתפרסם. 

 

קובץ התקנות