ניתוח השפעות השינויים בהיטל השבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע 2010

 

 

 

חברות וחברים יקרים,


רצ"ב לעיונכם דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא הרפורמה בחוק התכנון והבניה.


שאלות המחקר שהוצבו בפני עורכי הדו"ח היו:


1. ניתוח הכנסות מהיטל השבחה לעומת חלף היטל השבחה.


2. נטרול הציפיות של שווי הנכס לפני השינוי התכנוני.


3. המעבר משיטת המדרגות לשיטת המקפצה בחישוב היטל ההשבחה.


כפי שתיווכחו מעיון במסמך, ללשכה היה חלק נכבד וחשוב בגיבושו.


כתמיד, הודגשו הקטעים הרלוונטיים לנוחיותכם.


בברכה,


אוהד דנוס - יו"ר הלשכה

 

 

ניתוח השפעת השינויים בהיטל השבחה