דיוני הרפורמה - הפרקים הכלכליים


חברות וחברים יקרים,


רצ"ב פרוטוקולי דיוני הרפורמה, שנערכו במהלך חודש נובמבר 2011 ועסקו בפרקים הכלכליים (פגיעה תכנונית והיטל השבחה).


כבעבר הודגשו בצהוב הקטעים בהם דיברנו וכן, קטעים מעניינים של דוברים נוספים (שסומנו למען הנוחיות בירוק).


הדברים נמצאים בעמודים הבאים:-


8.11.11 - עמ' 24-30, 39, 41-43, 65, 73-75.
22.11.11 - עמ' 29-38, 55, 68, 70, 85, 95.
29.11.11 - עמ' 39-43, 51.
בברכה,


אוהד דנוס
יו"ר הלשכה

 

פרוטוקול מיום 8.11.2011

 

פרוטוקול מיום 22.11.2011

 

פרוטקול מיום 29.11.2011