עיריית ירושלים


חברות וחברים יקרים,

רצ"ב מכתב מנהל אגף רישוי ופיקוח בעיריית ירושלים, המדבר בעד עצמו.

התודה נתונה לחברי הוועד דוד דדון ודני מור על היוזמה ושיתוף הפעולה וכן, ליועהמ"ש הלשכה גלינה טלנקר. 

אנו לרשותכם תמיד,

אוהד דנוס - יו"ר הלשכה

עיריית ירושלים