תעריפי השומות למשכנתאות

 

 

חברות וחברים יקרים,

שלשום התקיימה פגישה ראשונה מסוגה במשרדי אגף השומה בירושלים, בה נטלו חלק נציגי משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, עמידר, הבנקים למשכנתאות ולשכת השמאים, שנזומה על ידי השמאי הממשלתי הראשי – מר טל אלדרוטי.    

בישיבה נדונו תעריפי השומות למשכנתאות וסוגיות נוספות הכרוכות בביצוע עבודה חשובה זו.

הלשכה נערכה מבעוד מועד לישיבה ועמדתנו הוצגה באופן מסודר וברור.

ברצוני להודות לכל החברות והחברים היקרים, שתרמו מזמנם ומהידע העצום שצברו בנושא, מתוך תחושת שליחות ומחויבות עמוקה לסייע ולתרום.        
המדובר בחברי ועדת המשכנתאות, דן לאופר, אלי כהן, עמיר סיוון, דני בן חיים, רפי בוקרה ומיקי עין דור, בראשותה של דליה עסיס, ובחברים נוספים שהוזמנו ליטול חלק, אריה קמיל, דוד דדון, ערן וולקן, רן וירניק, מוטי דדון, הרצל מימון, דורון יוסקוביץ, ירון שמבן ומוטי קרן, שתרומתם לא תסולא בפז.

אנו ממתינים כעת להחלטתו של השמאי הממשלתי הראשי בעניין.

רצ"ב לעיונכם נייר העמדה שהוצג בישיבה ושנמסר לאחריה.

בברכה,

אוהד דנוס

תעריפי השומות למשכנתאות