תיקי בניין - עיריית רמת גן

 

לחברי/ות הלשכה

 

בשם אדריכלית, גב' איילת שחר, מנהלת רישוי בעיריית רמת גן

 עיריית רמת – גן מאשרת הזנה של שני כתובות בכל פניה לעירייה

 מצ"ב הנוהל שסוכם עם החבר דני מור, יו"ר ועדת רשויות תכנון

                                          תיקי בניין - עירית רמת גן