דיוני ועדת הפנים של הכנסת - פרוטוקו


חברות וחברים יקרים,

מצ"ב שני פרוטוקולים מדיוני הרפורמה שנערכו בחודש יוני בועדת הפנים של הכנסת, בהם דיברתי בשם הלשכה.

 לנוחיותכם סומנו הקטעים הרלוונטיים כלהלן:

בישיבה מיום 19.6.11 - עמ' 11-12, 88-89

ובישיבה מיום 21.6.11 - עמ' 25-36, 65

(יועמ"ש הלשכה).

 הערות והארות יתקבלו בברכה,

 אוהד דנוס

 יו"ר הלשכה

פרוטוקול ישיבת כנסת - 30

פרוטוקול ישיבת כנסת - 31