הגשת מועמדות להיכלל ברשימת שמאי מק

 

חברי/ות הלשכה

הזמנה להגשת מועמדות להיכלל ברשימה של שמאי מקרקעין הכשירים לכהן כשמאים מכריעים - הליך איתור ספטמבר 2011

ניתן להגיש מועמדות עד ליום ראשון, 9 אוקטובר 2011 , באמצעות הטפסים המצויים באתר מועצת השמאים