תוכנית השימור תל-אביב

 

 חוות דעת משפטית לגבי ארכה של 15 יום להגשת תביעות 197 לאחר 3 שנים - לרבות תכנית השימור של ת"א. את חוות הדעת כתב עו"ד צבי שוב בהזמנת יו"ר מחוז ת"א דן לאופר, מצ"ב חוות הדעת

תכונית שימור תל-אביב