דיוני הרפורמה בכנסת


חברות וחברים יקרים,

מצ"ב שני פרוטוקולים מדיוני הרפורמה שנערכו בחודש מאי בועדת הפנים של הכנסת, בהם דיברתי בשם הלשכה (פרוטוקולי חודש יוני טרם הגיעו לידינו).

 לנוחיותכם סומנו הקטעים הרלוונטיים כלהלן: בישיבה מיום 24.5.11 - עמ' 42-43 בישיבה מיום 31.5.11 - עמ' 3, 52-53

הערות והארות יתקבלו בברכה,

 אוהד דנוס

 יו"ר הלשכה

דיוני הרפורמה בכנסת - 27

דיוני הרפורמה בכנסת - 28