תזכיר חוק- הליכי תכנון ובניה להאצת


חברות וחברים יקרים,
רצ"ב תזכיר הצעת חוק הוד"לים, שפורסם ביום חמישי האחרון.
בכוונתנו לשלוח תגובה והתייחסות הלשכה לתזכיר ובמסגרת זו נשמח לשמוע את הערותכם
או כל תובנה נוספת בעניין.
תגובות והערות יתקבלו עד ליום 20.5.11 במזכירות הלשכה.


בברכה,
אוהד דנוס
יו"ר הלשכה

תזכיר חוק-חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבניה למגורים