תוצאות הבחירות בלשכה 2011

 

לתפקיד יו"ר הלשכה נבחר אוהד דנוס

 306 קולות

לתפקיד חברי ועד הלשכה

חיים מסילתי - סגן יו"ר הלשכה 322 קולות

אריה קמיל - 316 קולות

יוסי רייטן - 268 קולות

מוטי דיאמנט - 265 קולות

דליה עסיס - 255 קולות

ג'קי פז - 224 קולות

אלי כהן (בן מאיר) 192 קולות

דני מור - 190 קולות

עמיר סיון - 135 קולות

נציגי הסניפים לועד הלשכה

סניף תל-אביב - דן לאופר - 165 קולות

סניף חיפה והצפון - פנחס שפירא - 48 קולות

סניף ירושלים והדרום - דוד דדון - 41 קולות

לתפקיד יו"ר בית הדין

יוסף פישלר - 393

לתפקיד חברי בית הדין

גדעון פרלמן - 288 קולות

אילי סוויד - 257 קולות

דברת אולפינר - 210 קולות

יהודה פלד  -158 קולות

חברי ועדת הביקורת

גבי קיינר - 301 קולות

מאיר גל - 171 קולות