אכיפה ארצי נגד מוסכים

 


 מבצע אכיפה ארצי נגד מוסכים

 http://sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=News^l5530&enZone=news

כמו תמיד – המפגע הפוטנציאלי גבוה מאד, ההשלכות הסביבתיות חמורות, הממצאים מדאיגים (רבע מהמוסכים לא עומדים בתקנות) אבל האכיפה לא ממש מרתיעה (קנס של 1200 ¤?)

בכל מקרה, מוסך = השלכות סביבתיות