אישור תקנות חדשות לשכ"ט שמאי מכריע

 

חברי/ות הלשכה

מובא לידיעתכם נוסח התקנות החדשות לשכ"ט שמאי מכריע

שאושרו היום בוועדת הפנים של הכנסת ע"י היו"ר דוד אזולאי.

בהחלטה צוין כי הוועדה מבקשת ממשרד המשפטים

לבחון בחיוב שינוי החוק לעניין השומות המוסכמות

ע"מ שלא לגרור את האזרח בכל תיק להכרעה, ע"י מנגנון ציבורי ושקוף לכל. בנוסף ביקש יו"ר הוועדה לבחון עם השמאים המכריעים

הפחתה גם בשכר המינימאלי לתיק,

ע"פ הצעתו של נציג הקבלנים

 ארז כהן, יו"ר הלשכה

שמאי מקרקעין

 

תקנות התכנון והבניה - תקנות חדשות שאושרו

תגובת יו"ר הלשכה לתקנות