אסיפה כללית שנתית מיוחדת ובוחרת

 

האסיפה תתקיים ביום חמישי, 31/3/2011, כ"ה באדר התשע"א, בשעה 16:00, בלשכה

בית המהנדס, ברחוב דיזנגוף 200 בתל אביב

המעודכן

אסיפה כללית שנתית מיוחדת ובוחרת