חוברת מידע חודשי - משרד הבינוי והשי

 

 משרד הבינוי והשיכון פרסם היום חוברת מידע חודשי עדכנית לחודש ינואר 2011.
החוברת כוללת לוחות נתונים וכן ניתוח כלכלי של מצב ענף הבניה ופעילות המשרד.

 להצגת נתונים לחץ כאן